Home / Саясат / Қоғамның қозғаушы күші

Қоғамның қозғаушы күші

Елдің ертеңі мемлекеттік қызметке байланысты. Мемлекеттік қызметте мем­лекеттік қызметшінің орны өте жоғары. Олар билік пен қарапайым халық арасын жалғайтын алтын көпір десек те болады. Бүгінде мемлекеттік саладағы мамандардың білім- біліктілігінен бұрын, адами асыл қасиеті мен ананың ақ сүтімен келетін тәлім- тәрбие де талап етіледі. Сондықтан да, мемлекеттік қызметшілерге қойылатын негізгі талап-әдеп. Бұл орайда, олар Әдеп кодексі талаптарын қатаң сақтауы тиіс. Олар Әдеп кодексі талаптарын қатаң сақтай отырып, мемлекеттік саясаттың жүзеге асуына өз үлесін қосады.
Әдеп кодексінің басты міндеті –сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және қызметтік әдеп нормаларын бұзушылықтардың, оның ішінде, мемлекеттік қызметке кір келті­ретін тәртіптік істердің профилактика­сына бағытталған іс — шараларды әзірлеу, мемлекеттік әдепті сақтаудағы жауапкер­шілік деңгейін арттыруды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау.
Қазақстан Республикасының Страте­гиялық жоспарлау және Реформалар агенттігі Ұлттық статисти­ка бюросының Жамбыл облысы бойын­ша департаментінің Талас ауданының статистика басқармасы қызметкерлері де мемлекеттік қызметші абройына дақ тү­сірмей келеді. Мұндағы бес мемлекеттік қызметкер мемлекеттік қызметшінің қыз­метінде маңызды рөлге оның кәсібилігі және құзыреттілігі ие екенін жақсы түсінеді.
Статистика басқармасындағы мемлекеттік қызметшілер өзін — өзі жетілдірумен, өзін — өзі дамытумен үзбей айналысып келе жатқанын айтуға тиіспіз. Олар өздерінің қызметтік міндетін дұрыс және нақты орындауымен қарапайым халық арасында билік және жүргізілген саясат туралы жағымды образ қалыптастырып келеді десем, артық айтқандық емес. Осын­дай ауыз толтырып айтарлық жетістіктер­ге жетуіміздің басты себебі – аудандық ста­­тистика басқармасының басшысы Светлана Макамбетованың ұйымдастыру жұ­мысындағы біліктілігінің нәтижесі екенін сеніммен айта аламын.
Сонау 1920 жылы Қазақстанда мемле­кеттік статистика өз жұмысын бастағаннан бері бұл сала түрлі құрылым жұмыстарын бастан кешіп, сан-салалы жолдардан өтті.
Қазіргі таңда статистика саласы заманауи тұрғыда қалыптасып, өзіне тиесілі жұмы­сын абыроймен атқарып келеді. Соның бірі – біздің Талас ауданының статистика басқармасы. Оның негізгі міндетіне аудан бойынша әлеуметтік – экономикалық көр­сеткіштерді жинақтап, ауданда тіркелген барлық заңды және жеке тұлғалар туралы статистикалық мәліметтерді топтастыру болып табылады. Осы жұмыстарды дер кезінде орындап, маңызды ақпараттар беруде осындағы мемлекеттік қызмет­шілердің үлесі зор. Олар мемлекеттік қыз­метші абройын көзінің қарашығындай сақтауға тырысып келеді.
Жалпы, мемлекеттік қызмет –азамат­тардың арманындай мақсатқа бейімделген болуға тиіс. Мемлекеттік қызметші тек білім­ді ғана емес, жоғары моральдік жауап­кершілік пен өз ісіне деген әділдік, адал­дық, адамгершілік қасиеттері жөніндегі қағидаларды қатаң ұстағанда ғана елдің ертеңі нұрлы болмақ.
Эльмира Ахылбаева,
аудандық статистика басқармасының жетекші маманы.

About DevTeam

Check Also

Будущее страны в государственном языке

Одним из неотъемлемых атрибутов государственности, наряду с го­су­дарственными символами, является госу­дарственный язык. Государственный язык Республики …

Добавить комментарий